AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Novostavby ŘRD R6-R10 a R22-R25 lokalita Na Kopcích, Třebíč

Objednatel:   TTS energo s.r.o.
Místo realizace:   Město Třebíč, lokalita Na Kopcích
Účelem stavby byla realizace stavby řadových rodinných domů. Nosné svislé konstrukce byly provedeny z tvarovek POROTHERM. Stropní konstrukce byly provedeny v systému TRAS (nosníky a stropní vložky, betonová mazanina s KARI sítí).
Objekty jsou zatepleny KZS WEBER, střecha plochá, střešní krytina je povlaková. Nedílnou součástí předmětu plnění byly komunikace ze zámkové dlažby.