AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Přestavba SOU lesnického na podporované byty a přestavba SOU lesnického na byty – II. etapa

Objednatel:   Obec Lesonice
Místo realizace:   Obec Lesonice
Účelem stavby byla realizace podporovaných bytů. Stavební úpravy spočívaly především ve změně dispozice objektu a v uzpůsobení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.
V rámci těchto úprav byly zbourány vnitřní nenosné dělící konstrukce, zazděny otvory v nosných stěnách, případně proraženy nové v nikách, či změněna orientace dveří, případně rozšíření v dozdívkách z 800mm širokých zárubní na 900mm široké. V rámci II. etapy byla realizace bytů v pravé části druhého nadzemního podlaží a výměna otvorových výplní a zateplení podlahy v levé části druhého nadzemního podlaží. Stavební úpravy spočívaly především ve změně dispozice objektu v levé části druhého nadzemního podlaží. Celý objekt byl pak zateplený KZS dle ETICS izolantem tloušťky 140 mm spovrchovou úpravou silikonovou omítkou. Okolo objektu byly provedeny terénní úpravy včetně nového oplocení