AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Oprava opěrné zdi na silnici II/411 za obcí Dešov

Objednatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Místo realizace:   Dešov