AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Servisní středisko firmy MAN-ZT Budišov, s.r.o

Objednatel:   MAN – ZT Budišov, s.r.o.
Místo realizace:   Studenec
Urbanistické řešení

Účelem novostavby je vybudování objektu k podnikatelským účelům investora. Jedná se o servisní halu pro zemědělskou techniku, skladovací halu s náhradními díly a administrativní část se školícím střediskem. Areál firmy MAN-ZT s.r.o. se nachází v katastru k.ú. Studenec u Třebíče, na parcelách 284, 647, 657, 333/2.

Architektonické řešení

Stavba sídla firmy je řešena tradičními technologiemi. Jedná se o dvoupodlažní stavbu nepravidelnéhopůdorysu, doplněnou oboustranně nesymetricky křídly halových staveb obdélníkového půdorysu. Stěnový systém stavby je založen na základových pasech, doplněných patkami v místech sloupů, halový objekt pak je založen pouze na základových patkách. Konstrukce hlavního objektu nepravidelného půdorysu je trojtrakt s příčnými nosnými stěnami vyzděnými z keramických tvárnic v kombinaci s ocelovými sloupy. Opláštění je provedeno kombinací cihelné vyzdívky a prosklených. ploch. Zastropení je z polomontované keramobetonové desky složené z keramických nosníků a vložek po montáži zmonolitněných. Zastřešení plochou střechou má sklon 2°. Oboustranně přisazené objekty, servisní dílna a skladová hala, jsou z nosné ocelové konstrukce sestavené z tříkloubových nosníků, opláštěné a zastřešené montovaným pláštěm z PUR panelu. Konstrukce štítu je totožná. Sedlové zastřešení je dáno tvarem nosné konstrukce. Sklon střechy je 7°. Výškově jsou osazeny všechny tři funkční celky na stejnou úroveň. Navzájem jsou propojeny také komunikačně.

Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Novostavba zaujme nekonvenčním architektonickým výrazem s výraznými prosklenými plochami, dodávající stavbě lehkost a vzdušnost. Dynamické propojení rozdílných konstrukčních systémů (zdivo vs. ocel) výrazně přispívá k přirozené symbióze obou rozdílných provozů (administrativní část vs. servisní dílny a sklady). Kvalitní a precizní provedení exteriérových a interiérových detailů podtrhuje celkové vyznění novostavby.