AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Stavební úpravy administrativní části provozu Model Obaly a.s., závod Moravské Budějovice

Objednatel:   Model Obaly a.s.
Místo realizace:   areál firmy Model Obaly a.s. - závod Moravské Budějovice

Stavební úpravy řeší drobné dispoziční úpravy v části administrativního objektu MODELU
OBALY a.s. – dispoziční úpravy kanceláří, přesun plynového kotle a zrušení stávající výdejny, vytvoření nové výdejny stravy, demontáž stávajícího zádveří, doplnění střešní konstrukce v místě demontovaného zádveří a prodloužení – posun hlavního vstupu do objektu na úroveň stávajících sloupů – závětří.